Hoe begin ek 'n buurtwag in my omgewing, of raak ek betrokke by een?

Dit is belangrik om daarop te let dat:

• Ten spyte van die feit dat die polisie betrokke moet raak in die beplanning en advisering van 'n buurtwag, die inisiatief om dit te begin en die bestuur daarvan vanuit die gemeenskap self moet kom.

• Die buurtwag sal verantwoordelik wees aan die Gemeenskap Polisie Forum (GPF) in die polisiestasie area 

Die volgende is webskakels met belangrike inligting t.o.v. buurtwagte, die GPF en gedragskode vir buurtwagte.  

• Wat is die GPF:    http://www.westerncape.gov.za/eng/directories/services/11459/9460  

• Provinsiale Grondwet en Gedragskode vir buurtwag strukture: http://www.westerncape.gov.za/text/2003/12/2003_draft_code_conduct_nieghbourhood_watch.pdf

Ongelukkig verkeer die meeste mense onder die indruk dat:

• hulle nie nodig het om betrokke te raak by projekte om hul woonbuurte/ besigheidsareas veiliger te maak nie 

• iemand anders dit vir hulle sal doen en dat misdaad net met ander mense gebeur

• dit die verantwoordelikheid van die polisie is om hul lewens en eiendom te beskerm

• indien hulle misdaad ignoreer die probleem vanself sal weggaan

• alarms, diefwering, en kameras voldoende sal wees om hulle veilig te hou     

Die volgende riglyne kan gebruik word om 'n goeie funksionele buurtwag in jou area te stig of hopelik sal dit jou oorreed om betrokke te raak by een en jou deel te doen. Die enigste manier wat jy werklik sal weet wat die stand van misdaad in jou omgewing is of watter bedreigings daar is, is deur betrokke te raak by ander lede van jou gemeenskap. Weens ’n verbod wat op die bekendmaking van misdaadstatistiek geplaas is deur die Suid-Afrikaanse regering mag die Polisie nie die aantal misdade wat in spesifieke gebiede gepleeg is aan die gemeenskap bekend maak nie. Hoewel die polisie die gemeenskap leiding kan gee deur bekend te maak waar probleme in spesifieke areas ervaar word, sal jy ongelukkig by die bure moet uitvind hoeveel huisbrake, diefstalle of rowe in jou area gepleeg was.

 Mense wat saamwerk kan en sal 'n verskil maak!  

Misdaad en die vrees vir misdadigers het ’n baie negatiewe effek op ’n hele gemeenskap, mense raak bang om strate en parke te gebruik, besighede verlaat hierdie gebiede geleidelik. Misdadigers floreer in gebiede waar inwoners in isolasie leef en onbetrokke is. Dit is deesdae algemeen dat – beide ouers van ’n gesin werk, daar is meer enkel-ouer gesinne - groter mobiliteit in werksomstandighede – en dit kan bydra tot die isolasie van ‘n gemeenskap en verswakte gemeenskapsbande tot gevolg hê.  

Jy en jou bure kan hierdie bose kringloop voorkom of breek, en in die proses ‘n gemeenskap skep waarbinne dit veiliger en vriendeliker is om te woon en te werk en waar mense vir mekaar omgee.  

Begin met 'n buurtwag of klub om heersende misdaadprobleme aan te spreek, fokus op huissekuriteit, en die uitbou van samehorigheid onder mense in daardie omgewing. Beweeg dan na ander gebiede soos die opvoeding van inwoners t.o.v. die beskerming van kinders, dwelmmisbruik voorkoming, ens. ondersoek omstandighede in die gemeenskap wat kan bydra tot misdaad en soek langtermyn oplossings.  

Die eerste bousteen - Buurtwag 

Buurtwag, Plaaswag, Dorpswag, Woonstelwag, Misdaadwag - maak nie saak wat dit genoem word nie, is een van die mees doeltreffende en goedkoopste oplossings vir misdaad. Buurtwagte is die grondslag van gemeenskapspolisiëring en misdaadvoorkoming en kan ook die eerste stap in gemeenskap vernuwing wees.  

Hoe en waar begin jy? - Vergaderings, Blokleiers, en Kaarte  

• Vorm 'n klein beplanningskomitee om bure se behoeftes, die vlak van belangstelling, en die buurtwag konsep te bespreek en moontlike uitdagings te bepaal,

• Kontak die plaaslike polisie of plaaslike misdaadvoorkoming organisasie, om die buurtwag en plaaslike misdaadprobleme te bespreek. Nooi 'n polisiebeampte om jou vergadering by te woon.

• Bemark jou vergadering ten minste een week voor die tyd met deur-tot-deur pamflette of e-pos en volg dit op met telefoon oproepe.

• Hou 'n loodsvergadering en begin om kwessies wat aangespreek moet word te identifiseer. Beklemtoon dat 'n buurtwag 'n vereniging van bure is wat uitkyk vir mekaar se families en eiendom, wat die polisie waarsku t.o.v. enige verdagte aktiwiteite of misdaad in die omgewing, en saamwerk om hul gemeenskap 'n veiliger en beter plek te maak om in te woon.  

Wanneer bure besluit om die buurtwag idee aan te neem:  

• Identifiseer vrywilligers om as blokleiers op te tree wat verantwoordelik sal wees vir die verspreiding van inligting aan lede in hulle blok, wie opgedateerde inligting t.o.v. inwoners sal hou, en bejaardes, werkende ouers en jong mense sal betrek in daardie gebied.

• Blokleiers kan ook dien as skakeling tussen die buurt en die polisie en kommunikeer inligting t.o.v.   vergaderings en misdaadvoorvalle aan alle inwoners. 

• Skep 'n gereelde vorm van kommunikasie tussen lede van die buurtwag -bv. nuusbriewe, telefoon, SMS, e-pos, faks, webwerwe ens

• Skep 'n woonbuurt kaart met name, adresse en telefoonnommers van die deelnemende huishoudings en versprei aan lede. Blokleiers hou die kaart op datum, maak kontak met die nuwelinge in die omgewing en bevestiging van tyd tot tyd bestaande deelnemers se inligting.

• Met die leiding van die polisie, kan buurtwag lede opleiding ontvang in huis sekuriteit tegnieke, waarneming vaardighede en misdaad verslagdoening. Inwoners moet ook bewus gemaak word t.o.v. die tipes misdaad wat in hulle area gepleeg word.

Baie belangrik: Organiseerders en blokleiers moet beklemtoon dat buurtwagte nie vigilantes is nie en nie die rol van die polisie oorneem nie. Hulle versoek slegs bure om wakker en oplettend te wees, dat hulle sal omgee vir mekaar, en alle verdagte aktiwiteite of misdade onmiddellik by die polisie sal aanmeld.

• Die buurtwag konsep is aanpasbaar en kan gereël word binne enige geografiese gebied.  

Wenke vir Sukses  

• Hou gereelde vergaderings wat inwoners sal help om mekaar beter te leer ken en om gesamentlike besluite te neem t.o.v. programme, strategieë en aktiwiteite.

• Oorweeg dit om in te skakel by bestaande organisasie, soos 'n burgerlike verenigings, belastingbetalers ens.

• Doen deur-tot-deur bemarking om lede te werf.

• Betrek almal - jonk en oud, enkel- en getroude, huurders en huiseienaar.

• Kry die ondersteuning van die polisie. Dit is van kritieke belang om die geloofwaardigheid van die buurtwag te verseker . Die polisie is die belangrikste bron van inligting t.o.v. plaaslike misdaadtendense, huissekuriteit, ander misdaadvoorkoming praktyke en misdaad verslagdoening.

• Stuur inligting vinnig uit. Deel alle vorme van nuus en belangrike inligting met mekaar en baie belangrik, voorkom vals gerugte en waar dit wel voorkom, stel dit reg met die ware feite.

• Verkry die ware feite tov misdaad in jou omgewing. Dikwels word inwoners se menings nie ondersteun deur feite nie en akkurate inligting kan vrees vir misdaad verminder.

• Die fisiese toestand van ’n omgewing speel ’n baie groot rol in voorkoms van misdaad in daardie gebied. Toestande soos verlate motors, oorgroeide leë erwe, vuil strate, graffiti ens. dra by tot misdaad. Borg skoonmaak projekte, moedig inwoners aan om die gebied te verfraai, en vra hulle om buiteligte in die nag te laat brand  

Ander tegnieke wat buurtwagte kan gebruik 

Burgerlike patrollies

'n Doeltreffende strategie wat in sommige gevalle deur buurtwagte gebruik kan word, is burgerlike patrollies. Die gemeenskap in samewerking met die polisie kan besluit of 'n patrollie nodig is. Burgerlike patrollies is vrywilligers wat loop of ry binne 'n spesifieke gebied waar misdade op 'n gereelde basis voorkom, om sodoende ’n verhoogde sigbaarheid in die omgewing te verseker en wie inligting t.o.v. misdaad aktiwiteite aan die Polisie rapporteer. NB.Hulle het geen polisiëring magte nie, dra geen wapens nie, soek nie konfrontasie nie, en koördineer altyd hulle aktiwiteite met die Polisie.  'n Burgerlike patrollie kan 'n woonbuurt, 'n woonstel of kompleks, 'n sake-distrik, of 'n park patrolleer en sommige gebruik fietse of motors om groter areas te dek. Hulle het gewoonlik kontak met die polisie deur middel van tweerigtingradio's of selfone wat geskenk is deur plaaslike besighede. Kameras en video toerusting kan gebruik word om verdagte aktiwiteite op te neem. Baie patrollies is gebaseer in buurtwag programme of werk nou saam met een.  

Maak seker jou burgerlike patrollie 

• Ondergaan opleiding deur die polisie en verkry hulle ondersteuning;

• Werk in spanne

• Dra identifisering soos klere- t-hemde, pette, baadjies, baadjies-of weerkaatsende klere of kolle;

• Moet nooit enige wapens dra van enige aard nie - bv gewere, messe, kieries ens.

• Moet nooit enigiemand uitdaag of konfronteer nie

• Dra altyd 'n notaboekie en pen, en 'n flitslig as dit donker is;

• Wees altyd hoflik en behulpsaam teenoor ander inwoners van die gebied, en

• Hou boek van aktiwiteite by die plaaslike polisie.  

Hoe om te verseker dat jou buurtwag groei of aktief bly  

Wanneer misdaad in ’n spesifieke gebied afneem of die probleem wat tot die stigting van die buurtwag gely het, opgelos is, sal sommige buurtwagte stadig maar seker begin momentum verloor. Dit sal alle goeie werk wat verrig was ongedaan maak en dit sal nie lank neem vir misdadigers om weer hulle intrek in jou area te maak nie. Daarom is dit noodsaaklik dat lede van die buurtwag ook by ander gemeenskapsprojekte betrek sal word en sal inskakel by ander inisiatiewe in die omgewing.

Buurtwag lede kan ’n dinkskrum vorm om sterk en swakpunte in julle omgewing te identifiseer en dan besluit watter stappe om te neem om die gehalte van lewensomstandighede van hulle gemeenskap te verbeter  

Hier is 'n paar idees wat julle kan volg:  

• Moedig skole aan om leerders te onderrig in misdaad en dwelm-voorkoming.

• Ondersteun ouerverenigings, skole en departemente om naskoolse aktiwiteite vir kinders en tieners te organiseer

• Begin 'n blok ouer program om kinders te help en te ondersteun in die hantering van noodgevalle terwyl hulle tussen die skool en woning beweeg of speel in die area. Hierdie programme kan baie goeie ondersteuning bied aan kinders in dreigende omstandighede of in noodgevalle. Dit is egter baie belangrik dat vrywilligers wat aan hierdie programme deelneem aan spesifieke standaarde moet voldoen, wat die nagaan van hulle rekord deur die Polisie insluitend. Programme word plaaslik gestig deur ’n vennootskap tussen die polisie, skole en gemeenskapsorganisasies.

• Werk saam met klein besighede om verwaarloosde geboue op te knap, strate wat met rommel besaai is skoon te maak en skep werkgeleenthede vir jongmense. ( bv. Wellington Droom projek)

• Skakel met kenners wat jou buurtwag lede kan leiding gee in die bystand van slagoffers van misdaad.

• Werf huis- en tuinwerkers en lei hulle op om jou oë en ore op die grond te hou.

• Vra mense wat selde hul wonings of erwe verlaat om ‘n "Venster Wag," te wees en uit te kyk vir die kinders en 'n ongewone aktiwiteite in die buurt

• Kry banke en ander besighede om misdaadvoorkomingswenke in hul nuusbriewe en rekeninge in te sluit.

• Werk saam met plaaslike media om plaaslike aktiwiteite te bemark en ondersteuners te bedank.

• Hou 'n seminaar vir die bejaardes en andere om te verhoed dat hulle die slagoffers van ’n bedrogspul word.

• Leer kinders hoe om noodnommers te gebruik

• 'n "buddy"-stelsel vir die bejaardes en mense met gestremdhede, waar iemand daagliks met hulle telefonies kan skakel en hulp kan ontbied indien nodig.

• Skakel in by aktiwiteite wat deur ander groepe inisieer is: bv dwelm voorkoming, beskerming van die kind, die omgewing opruim ens. Deel hulpbronne en bevordering mekaar se aktiwiteite. Nooi gassprekers na buurtwag vergaderings.

• Bevorder jou buurtwag se aktiwiteite en suksesse in die plaaslike media wat kan wissel van burgerlike verenigings, nuusbriewe, plaaslike radio, webwerwe. (Bv. www.wellingtoninfo.co.za)

• Begin 'n misdaadvoorkomingnuusbrief in jou straat, blok, area of ​​dorp. Blokleiers of vrywilligers (insluitende kinders en tieners) kan behulpsaam wees met die verspreiding van die nuusbrief, wat ook sal help om in kontak te bly met die inwoners.

• Werk saam met besighede om 'n Besigheidswag te ontwikkel. Vra hulle om te help betaal vir pamflette en 'n nuusbrief, vergadering plekke te verskaf, en misdaadvoorkoming inligting te versprei.

 Advies van Welgemoed Buurtwag:

“Neighbourhood watch is one of the most effective ways for neighbourhoods to reduce crime in their surrounding areas. It will also assist in protecting property, reducing car break ins and house burglary. An effective Neighbourhood watch will help in regaining areas from criminals.  Working in conjunction with our local police services and armed response organisations, we can be a formidable team against criminals and their illegal activities. It will require commitment from individuals, and a willingness to participate in keeping the streets clean. The collaboration and impetus will vary from neighbourhood to neighbourhood, but this can be assessed and formalised by a team from the area & police. Most people would agree that prevention is better than cure. A small price to pay, than to see loved ones suffering the often long term effects of being a victim of crime. Creating an awareness amongst residents as to the criminals actions and what to be on the lookout for, showing them how to monitor untoward behaviour, as well as who to report issues to, will immediately begin to produce results, while at the same time increase the levels of safety for all our community, from children through to the elderly.  This will improve our lifestyle and reduce fear of crime in our daily lives. Help make your area secure - support your local neighborhood watch grow”

Webskakels:  

Ander buurtwagte in die Wes-Kaap:

http://www.westerncape.gov.za/eng/directories/facilities/9363 

Webwerwe wat van hulp kan wees:

 http://www.turnitaround.co.za/static_page/diy_neighbourhood  

 http://www.sacsheriff.com/crime_prevention/documents/neighborhood_watch_04.cfm