SAPD2.jpg


VERSKILLENDE SEKTORE SE TELEFOON NOMMERS

SAP KANTOOR                                    021-8648440                 RADIOBEHEER             10111

SEKTOR 1:   KLAGTE BAKKIE            079 894 0167          SEKTOR MANANGER          079 894 1418

SEKTOR 2:   KLAGTE BAKKIE             082 302 1904          SEKTOR MANAGER           079 894 1419

 SEKTOR 3:  KLAGTE BAKKIE             079 894 1235           SEKTOR MANAGER          079 894 1371

SEKTOR 4:  KLAGTE BAKKIE             082 469 1502           SEKTOR MANAGER         082 443 5714

Die Skofbevelvoerder se telefoon nommer is 082 522 3179. Die nommer kan geskakel word indien u n probleem ervaar met die polisievoertuie wat klagtes deur die gemeenskap moet bywoon. 

Indien u 'n probleem ervaar met enige lid van die Polisie, of  'n behoefte het om met n senior offisier te skakel, kan die Stasiebevelvoerder geskakel word by : 021- 8648468  of   082 777 6380