RRB_Logo_JS_facebook_2010_Wellington.jpg

WIE IS DIE RAPPORTRYERS?

Verskeie perderuiters vanuit die uithoeke van Suid-Afrika het in 1949 verskeie groeteboodskappe na Pretoria geneem ter voorbereiding van die eerste herdenking van die Geloftefees in 1949. Die Rapportryer Beweging het op 3 Maart 1950 sy ontstaan gehad by die Voortrekker Monument vanuit die hele gedagte van “Draers van die Boodskap”

Wellington Rapportryers het op 24 Augustus 1965 ontstaan aan huis van Dr. Manie Rust wat ook een van die stigterslede was. Bekende Rapportryers soos Charl Tomlinson, Danie Theart en Daan Spamer het al baie diep spore in die harte van die gemeenskap getrap terwyl Koos le Roux reeds van vroeg af ook sy merk in die gemeenskap gemaak het.

Nou sal u miskien vra – wie is die Rapportryers vandag en waarvoor staan ons? Ons ry nie meer noodwendig met perde nie, maar ons is nog steeds “Draers van die Boodskap” Die ronding van ons logo versinnebeeld die aarde, en bevat die elemente wat uitwaartse dinamiese beweging uitbeeld. Die goue kleur versinnebeeld ‘n rykdom van erfenis, die Afrikaner erfenis. Ons is van Afrika en in Afrika. Ons as Rapportryers se doelstellings is in kort die volgende:

  • Die behoud en opregte liefde vir ons land Suid-Afrika.
  • Die handhawing en die behoud van ons Christelike godsdiens en die Afrikanerkultuur op alle lewensterreine deur dit onbeskaamd uit te leef.
  • Om Afrikaans as moedertaal op alle lewensterreine te koester, te bewaar en te bevorder.
  • Samewerking met ander bevolkingsgroepe en kulture in harmonie en verdraagsaamheid.
  • Diensbaar te wees op alle lewensterreine in die plaaslike gemeenskap.

 Waar is ons oral betrokke in die gemeenskap?

  • Die bekende Safari Halfmarathon het seker geen bekendstelling nodig nie. Dit het sy onststaan by die Wellington Rapportryers gehad in 1990. Dit het inderwaarheid Wellington op die kaart geplaas. Dit is seker een van die bekendste Halfmarathons in Suid-Afrika.
  • Sekerlik het die Wellingtonner van die Jaar ook nie enige bekendstelling nodig nie. Die Wellington RRB vereer sedert 1989 bekende Wellingtonners wat ‘n besonderse bydrae tot die gemeenskap gelewer het.
  • Die RRB het ook hierdie jaar ‘n Veldskietdag geloods waartydens ons plaaslike skuts die geleentheid wil gee om hul skietkuns op die proef te stel waar groot pryse te wen is.
  • Die RRB beoog ook om hierdie jaar ook ‘n Erfenistoer te organiseer in die Wellington en Paarl omgewing gedurende September. Leerders gaan die kans gegun word om op die spore van ons taal en kultuur terug te gaan en weer bewus te word van waar Dawid die wortels begrawe het.
  • Die RRB skenk jaarliks verskeie boekpryse wat aan Afrikaanse leerders toegeken word tydens hul jaarlikse prysuitdelings en het ookal verskeie verdienstelike en behoeftige studente gehelp met sakgeld of bydraes tot hul studiegeld op Universiteit.

Wil u ook lid word van hierdie fantastiese beweging en daardeur ook diensbaar word in die gemeenskap? Maak ‘n verskil en kontak ons gerus by die volgende persone. Ons wag vir u oproep.

Voorsitter: Willem Liebenberg (Sel: 079 501 9321)

Onder-Voorsitter: Johan Swanepoel (Sel: 078 159 1959)

Sekretaris: Braham Oberholzer (Sel: 072 070 3194)

Tesourier: Hotze van Heerden (Sel: 082 742 5125)